TEPELNÁ ČERPADLA

LG katalog tepelných čerpadel Therma Vpro zobrazení katalogu klikněte na ikonu
Panasonic katalog tepelných čerpadelpro zobrazení katalogu klikněte na ikonu

Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné vynaložením vnější práce. Obvykle je to z chladnějšího místa na teplejší.
Princip tepelného čerpadla je základem řady strojů a zařízení:
- chladnička a mraznička
- klimatizace
- některé druhy vytápění

Princip

Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu (pozn. Přímý Carnotův cyklus se užívá u tepelných motorů). Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje. Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor.

Tepelná čerpadla k vytápění

Charakteristikou tepelných čerpadel je jejich relativně omezený výkon, pokud mají zároveň zůstat ekonomická. Ještě před několika lety byla drtivá většina novostaveb energeticky až dvakrát náročnější na vytápění. S příchodem nových materiálů, zateplovacích technologií, úspornějších systému hospodaření s teplem a především nástupem nízkoenergetických staveb dnes potřebují budovy ke svému provozu mnohem méně tepla než v minulosti. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste.
Dnes je tepelným čerpadlem vybavena takřka každá desátá novostavba.

Nejčastěji se používají tato tepelná čerpadla:
- tepelné čerpadlo země/voda
– teplo je do vody předáváno nemrznoucí směsí, která sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo kolektoru pod povrchem země
V plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), cirkuluje nemrznoucí směs, která se průchodem zemí „ohřívá“ o několik stupňů Celsia (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca. 4°C).
-Poté putuje do výměníku tepelného čerpadla (výparníku), kde se ochladí, tj. odebere se onen tepelný přírůstek a ochlazená směs zamíří zpět do kolektoru k opětovnému zahřátí. Tento cyklus se neustále opakuje.
Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu.
Na 1kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 12m vrtu. Maximální hloubka jednoho vrtu je 100m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů.
Obecně lze říci, že na 1kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca. 30m2 pozemku.
-cena od cca 130tis. topný výkon od cca 7kW

tepelné čerpadlo vzduch/voda
tepelné čerpadlo voda/voda
tepelné čerpadlo vzduch/vzduch – jako zdroj vytápění nutno brát s rezervou, tyto systémy jsou většinou konstruovány především jako klimatizace, která ale v zimě může pracovat obráceně, tedy jako tepelné čerpadlo
Moderní tepelná čerpadla disponují frekvenčním měničem – plynulou regulací výkonu a elektronickým expanzním ventilem (EEV), např. systém vzduch voda AC Heating.
Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá a druhé slovo označuje teplosměnné médium.

Zdroje energie

země – geotermální energie uložená v horninách nebo naakumulovaná sluneční energie v horních vrstvách zeminy. Využívá se u čerpadel země/voda.
vzduch – používá se u systémů vzduch/voda a vzduch/vzduch.
voda – nejčastěji podzemní voda z vrtu, která je v tepelném čerpadle ochlazena a jiným vrtem se vrací zpět do země. Používá se pro tepelná čerpadla voda/voda.

Teplosměnné médium

voda – obvykle jde o topnou vodu užívanou k ohřevu teplé užitkové vody, bazénů, radiátorů, podlahového topení, bazénů a mnoho dalšího
vzduch – neboli teplovzdušné vytápění